20629. Treball de Fi de Grau d'Economia. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4876 ) - Grup gran 2 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4878 ) - Grup gran 3 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4879 ) - Grup gran 4 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4881 ) - Grup gran 5 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4882 ) - Grup gran 8 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4883 ) - Grup gran 9 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 13317 ) - Grup gran 26 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 13345 ) - Grup gran 44 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 13356 ) - Grup gran 45 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 13421 ) - Grup gran 27 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 13422 ) - Grup gran 31 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 13709 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 13710 ) - Grup gran 33 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 13711 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 22143 ) - Grup gran 35 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 23548 ) - Grup gran 12 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 24778 ) - Grup gran 40 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 24779 ) - Grup gran 41 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 24780 ) - Grup gran 42 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 25955 ) - Grup gran 39 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 26551 ) - Grup gran 6 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26552 ) - Grup gran 7 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26553 ) - Grup gran 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26554 ) - Grup gran 13 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26555 ) - Grup gran 17 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26556 ) - Grup gran 19 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26557 ) - Grup gran 20 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26558 ) - Grup gran 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26559 ) - Grup gran 22 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26560 ) - Grup gran 23 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 26561 ) - Grup gran 24 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 26562 ) - Grup gran 25 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 27669 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28354 ) - Grup gran 29 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28355 ) - Grup gran 28 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28356 ) - Grup gran 30 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28403 ) - Grup gran 10 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28404 ) - Grup gran 14 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28405 ) - Grup gran 15 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28406 ) - Grup gran 16 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28407 ) - Grup gran 18 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 28423 ) - Grup gran 43 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme