20629. Treball de Fi de Grau d'Economia. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup gran 20 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 2 ) - Grup gran 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 3 ) - Grup gran 22 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 4 ) - Grup gran 23 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 5 ) - Grup gran 24 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 6 ) - Grup gran 25 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 680 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 762 ) - Grup gran 10 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 763 ) - Grup gran 14 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 764 ) - Grup gran 15 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 765 ) - Grup gran 16 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 766 ) - Grup gran 18 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 782 ) - Grup gran 43 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 4168 ) - Grup gran 26 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4196 ) - Grup gran 44 Mallorca
Català Castellano English
 • GET2
( 4207 ) - Grup gran 45 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 4272 ) - Grup gran 27 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4273 ) - Grup gran 31 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4340 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 4341 ) - Grup gran 33 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 4342 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 5078 ) - Grup gran 12 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 5633 ) - Grup gran 40 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 5634 ) - Grup gran 41 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 5635 ) - Grup gran 42 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 5731 ) - Grup gran 29 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 5732 ) - Grup gran 28 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 5733 ) - Grup gran 30 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6537 ) - Grup gran 6 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6538 ) - Grup gran 7 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6539 ) - Grup gran 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6540 ) - Grup gran 13 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6541 ) - Grup gran 17 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6542 ) - Grup gran 19 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 6592 ) - Grup gran 39 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 20636 ) - Grup gran 2 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 20638 ) - Grup gran 3 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 20639 ) - Grup gran 4 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 20641 ) - Grup gran 5 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 20642 ) - Grup gran 8 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 20643 ) - Grup gran 9 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 22101 ) - Grup gran 35 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme