20618. Macroeconomia II. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 7362 ) - Grup gran 31 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 7364 ) - Grup mitjà M 312 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 8015 ) - Grup mitjà M 311 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 14254 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GECO
( 14257 ) - Grup mitjà M 321 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GECO
( 14261 ) - Grup mitjà M 322 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GECO
( 19600 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GET2
( 19601 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GET2
( 27391 ) - Grup gran 30 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 27392 ) - Grup mitjà M 301 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme