20611. Estructura i Conjuntura Econòmica. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 10751 ) - Grup gran 39 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GET2
( 10752 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GET2
( 11508 ) - Grup gran 30 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 11509 ) - Grup mitjà M 311 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 11510 ) - Grup gran 32 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 14143 ) - Grup mitjà M 301 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 14145 ) - Grup gran 31 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 14146 ) - Grup mitjà M 321 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme