20531. Treball de Fi de Grau de Turisme. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 137 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 369 ) - Grup gran 50 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 370 ) - Grup gran 51 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 371 ) - Grup gran 53 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 372 ) - Grup gran 54 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 373 ) - Grup gran 55 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 422 ) - Grup mitjà M 861 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 483 ) - Grup gran 191 Menorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 783 ) - Grup gran 43 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 837 ) - Grup gran 351 Mallorca
Català Castellano English
 • GATU
( 838 ) - Grup gran 352 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 839 ) - Grup gran 353 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 840 ) - Grup gran 354 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 841 ) - Grup gran 355 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 842 ) - Grup gran 356 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 843 ) - Grup gran 357 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 844 ) - Grup gran 358 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 859 ) - Grup gran 44 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 860 ) - Grup gran 46 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 861 ) - Grup gran 47 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 862 ) - Grup gran 48 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 863 ) - Grup gran 49 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 864 ) - Grup gran 52 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 865 ) - Grup gran 56 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 866 ) - Grup gran 61 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 867 ) - Grup gran 62 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 868 ) - Grup gran 63 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 869 ) - Grup gran 76 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 870 ) - Grup gran 85 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 1717 ) - Grup gran 42 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3332 ) - Grup gran 84 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3333 ) - Grup gran 87 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3334 ) - Grup gran 88 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3335 ) - Grup gran 96 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3336 ) - Grup gran 97 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3337 ) - Grup gran 98 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3338 ) - Grup gran 100 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3339 ) - Grup gran 101 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 3340 ) - Grup gran 102 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3341 ) - Grup gran 103 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3342 ) - Grup gran 341 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3343 ) - Grup gran 342 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3344 ) - Grup gran 343 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3345 ) - Grup gran 344 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 3346 ) - Grup gran 345 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3347 ) - Grup gran 346 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3348 ) - Grup gran 347 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3349 ) - Grup gran 348 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3350 ) - Grup gran 349 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3351 ) - Grup gran 350 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 3392 ) - Grup gran 91 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 3393 ) - Grup gran 92 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3394 ) - Grup gran 93 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3395 ) - Grup gran 94 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3396 ) - Grup gran 95 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3397 ) - Grup gran 45 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3404 ) - Grup gran 89 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 3405 ) - Grup gran 90 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3479 ) - Grup gran 57 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3480 ) - Grup gran 58 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 3481 ) - Grup gran 59 Mallorca
Català Castellano English
 • GTUR
( 3482 ) - Grup gran 60 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3483 ) - Grup gran 64 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3484 ) - Grup gran 65 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3485 ) - Grup gran 66 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 3486 ) - Grup gran 67 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3487 ) - Grup gran 68 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 3488 ) - Grup gran 69 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3489 ) - Grup gran 70 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3490 ) - Grup gran 71 Mallorca
Català Castellano English
 • GTUR
( 3491 ) - Grup gran 72 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3492 ) - Grup gran 73 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3493 ) - Grup gran 74 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3494 ) - Grup gran 75 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3495 ) - Grup gran 77 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3496 ) - Grup gran 78 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3497 ) - Grup gran 79 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3498 ) - Grup gran 80 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3499 ) - Grup gran 81 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3500 ) - Grup gran 82 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3501 ) - Grup gran 83 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3863 ) - Grup gran 104 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3864 ) - Grup gran 105 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3866 ) - Grup gran 106 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3867 ) - Grup gran 107 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3869 ) - Grup gran 108 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3870 ) - Grup gran 109 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 3871 ) - Grup gran 110 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4187 ) - Grup gran 111 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4188 ) - Grup gran 112 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 4189 ) - Grup gran 113 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4191 ) - Grup gran 114 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4193 ) - Grup gran 115 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4194 ) - Grup gran 116 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4195 ) - Grup gran 117 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4595 ) - Grup gran 34 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 5771 ) - Grup gran 394 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 6375 ) - Grup gran 118 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 6456 ) - Grup gran 190 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 6466 ) - Grup gran 395 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 6467 ) - Grup gran 396 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 6469 ) - Grup gran 187 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 6470 ) - Grup gran 188 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 6471 ) - Grup gran 189 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 20644 ) - Grup gran 86 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 22433 ) - Grup gran 129 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 22452 ) - Grup gran 119 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22453 ) - Grup gran 359 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 22454 ) - Grup gran 360 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 22455 ) - Grup gran 120 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22456 ) - Grup gran 121 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22457 ) - Grup gran 122 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22458 ) - Grup gran 123 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22460 ) - Grup gran 125 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22461 ) - Grup gran 126 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22465 ) - Grup gran 124 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22466 ) - Grup gran 127 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 22467 ) - Grup gran 128 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 26160 ) - Grup gran 391 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 26161 ) - Grup gran 392 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 26162 ) - Grup gran 393 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GTUR Grau de Turisme