20500. Introducció al Turisme. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4050 ) - Grup mitjà M 161 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 4596 ) - Grup mitjà M 121 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 5418 ) - Grup gran 13 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 5420 ) - Grup mitjà M 131 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 5421 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 5824 ) - Grup gran 16 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 7259 ) - Grup gran 10 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 7260 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 7286 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 8122 ) - Grup gran 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 8124 ) - Grup mitjà M 111 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 8125 ) - Grup gran 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 19663 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 20517 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GTUR Grau de Turisme