23018. Psicologia Mèdica. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 14795 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 14800 ) - Grup mitjà M 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 14801 ) - Grup mitjà M 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 14802 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMED Grau de Medicina