22352. Càlcul II. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - Grup 4 Mallorca
Català Castellano English
  • GTT2
  • GTTT
( 41 ) - Grup 41 Mallorca
Català Castellano English
  • GTT2
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GTT2 Grau d'Enginyeria Telemàtica
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010)