22321. Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
  • GEDS
  • GEDS
( 2 ) - Grup 2 Mallorca
Català Castellano English
  • GPD2
  • GPED
( 101 ) - Grup 101 Mallorca
Català Castellano English
  • GEDS
( 102 ) - Grup 102 Mallorca
Català Castellano English
  • GEDS
( 201 ) - Grup 201 Mallorca
Català Castellano English
  • GPD2
  • GPED
( 202 ) - Grup 202 Mallorca
Català Castellano English
  • GPD2
  • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)