22321. Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 3720 ) - Grup mitjà M 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GEDS
( 3721 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GEDS
( 3722 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GEDS
( 3726 ) - Grup mitjà M 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPD2
  • GPED
( 3727 ) - Grup mitjà M 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPD2
  • GPED
( 3728 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPD2
  • GPED
( 25333 ) - Grup gran 1 En línia Català/Castellà
Català Castellano English
  • GEDS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)