22232. Treball de Fi de Grau de Pedagogia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1158 ) - Grup gran 712 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 1159 ) - Grup gran 714 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 2128 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 2930 ) - Grup gran 710 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 2931 ) - Grup gran 711 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 7947 ) - Grup gran 703 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 8002 ) - Grup gran 702 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 8003 ) - Grup gran 701 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 8004 ) - Grup gran 704 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 8005 ) - Grup gran 707 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 9719 ) - Grup gran 715 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 9720 ) - Grup gran 716 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 13024 ) - Grup gran 705 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 13025 ) - Grup gran 706 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 13189 ) - Grup gran 708 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 13190 ) - Grup gran 709 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)