22232. Treball de Fi de Grau de Pedagogia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 701 ) - Grup 701 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 702 ) - Grup 702 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 703 ) - Grup 703 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 704 ) - Grup 704 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 705 ) - Grup 705 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 706 ) - Grup 706 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 707 ) - Grup 707 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 708 ) - Grup 708 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 709 ) - Grup 709 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 710 ) - Grup 710 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 711 ) - Grup 711 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 712 ) - Grup 712 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 714 ) - Grup 714 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 715 ) - Grup 715 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 716 ) - Grup 716 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)