22223. Pràctiques de Pedagogia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 501 ) - Grup 501 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 502 ) - Grup 502 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 503 ) - Grup 503 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 504 ) - Grup 504 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 505 ) - Grup 505 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 506 ) - Grup 506 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
 • GPED
( 507 ) - Grup 507 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 508 ) - Grup 508 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 509 ) - Grup 509 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 510 ) - Grup 510 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 511 ) - Grup 511 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2
( 512 ) - Grup 512 Mallorca
Català Castellano English
 • GPED
( 513 ) - Grup 513 Mallorca
Català Castellano English
 • GPD2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)