22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 244 ) - Grup gran 714 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 246 ) - Grup gran 720 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 247 ) - Grup gran 723 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 252 ) - Grup gran 727 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 253 ) - Grup gran 735 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 254 ) - Grup gran 744 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 255 ) - Grup gran 750 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 256 ) - Grup gran 754 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 257 ) - Grup gran 807 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 405 ) - Grup gran 721 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 406 ) - Grup gran 722 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 407 ) - Grup gran 724 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 408 ) - Grup gran 725 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 409 ) - Grup gran 726 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1129 ) - Grup gran 729 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1130 ) - Grup gran 730 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1131 ) - Grup gran 731 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1132 ) - Grup gran 732 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1133 ) - Grup gran 743 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1134 ) - Grup gran 745 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1135 ) - Grup gran 748 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1136 ) - Grup gran 753 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1212 ) - Grup gran 902 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2869 ) - Grup gran 761 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2935 ) - Grup gran 702 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2936 ) - Grup gran 709 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2937 ) - Grup gran 710 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2938 ) - Grup gran 733 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2939 ) - Grup gran 734 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2940 ) - Grup gran 736 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2941 ) - Grup gran 737 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2942 ) - Grup gran 751 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2943 ) - Grup gran 752 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2947 ) - Grup gran 755 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2960 ) - Grup gran 756 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 2961 ) - Grup gran 805 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 6979 ) - Grup gran 718 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 6980 ) - Grup gran 719 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 7879 ) - Grup gran 701 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 7880 ) - Grup gran 703 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 7881 ) - Grup gran 716 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 7920 ) - Grup gran 757 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 7929 ) - Grup gran 759 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 8662 ) - Grup gran 705 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 8811 ) - Grup gran 808 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 9574 ) - Grup gran 801 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 9575 ) - Grup gran 802 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 9576 ) - Grup gran 803 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 9577 ) - Grup gran 804 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 9578 ) - Grup gran 806 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 9580 ) - Grup gran 758 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 9607 ) - Grup gran 760 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 9690 ) - Grup gran 715 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 9718 ) - Grup gran 717 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 9721 ) - Grup gran 762 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 9722 ) - Grup gran 763 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 10436 ) - Grup gran 712 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 10602 ) - Grup gran 11 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12174 ) - Grup gran 704 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12175 ) - Grup gran 706 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12176 ) - Grup gran 707 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12177 ) - Grup gran 708 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12178 ) - Grup gran 711 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12179 ) - Grup gran 728 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12180 ) - Grup gran 713 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12181 ) - Grup gran 738 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12182 ) - Grup gran 739 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12183 ) - Grup gran 740 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12184 ) - Grup gran 741 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12185 ) - Grup gran 742 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12186 ) - Grup gran 746 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12187 ) - Grup gran 747 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 12188 ) - Grup gran 749 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 13087 ) - Grup gran 901 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 23755 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 29586 ) - Grup gran 10 Menorca
  Català
  Català Castellano English
  • GEP2

  Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

  Codi Pla d'estudis
  GEP2 Grau d'Educació Primària