22110. Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 2 ) - Grup 2 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 3 ) - Grup 3 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 4 ) - Grup 4 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 10 ) - Grup 10 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 11 ) - Grup 11 Eivissa
Català Castellano English
 • GEP2
( 101 ) - Grup 101 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
 • GEP2
( 111 ) - Grup 111 Eivissa
Català Castellano English
 • GEP2
( 201 ) - Grup 201 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 202 ) - Grup 202 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 301 ) - Grup 301 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 302 ) - Grup 302 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 401 ) - Grup 401 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2
( 402 ) - Grup 402 Mallorca
Català Castellano English
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària