21809. Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language). Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN
( 101 ) - Grup 101 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN
( 102 ) - Grup 102 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAN Grau d'Estudis Anglesos