21804. Cultural Insights into the English-Speaking World I. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN
  • GLLC
( 2 ) - Grup 2 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN
  • GLLC
( 101 ) - Grup 101 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN
  • GLLC
( 201 ) - Grup 201 Mallorca
Català Castellano English
  • GEAN
  • GLLC

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAN Grau d'Estudis Anglesos
GLLC Grau de Llengua i Literatura Catalanes