21332. Treball de Fi de Grau de Psicologia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 2 ) - Grup 2 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 3 ) - Grup 3 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 4 ) - Grup 4 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 5 ) - Grup 5 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 6 ) - Grup 6 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 7 ) - Grup 7 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 8 ) - Grup 8 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 9 ) - Grup 9 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 10 ) - Grup 10 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 11 ) - Grup 11 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 12 ) - Grup 12 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 13 ) - Grup 13 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 14 ) - Grup 14 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 15 ) - Grup 15 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 16 ) - Grup 16 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 17 ) - Grup 17 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 18 ) - Grup 18 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 19 ) - Grup 19 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 20 ) - Grup 20 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 21 ) - Grup 21 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 22 ) - Grup 22 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 23 ) - Grup 23 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 24 ) - Grup 24 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 25 ) - Grup 25 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 26 ) - Grup 26 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 27 ) - Grup 27 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 28 ) - Grup 28 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 29 ) - Grup 29 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 30 ) - Grup 30 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 31 ) - Grup 31 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 32 ) - Grup 32 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 33 ) - Grup 33 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 34 ) - Grup 34 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 35 ) - Grup 35 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 36 ) - Grup 36 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 37 ) - Grup 37 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI
( 38 ) - Grup 38 Mallorca
Català Castellano English
 • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia