21332. Treball de Fi de Grau de Psicologia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 220 ) - Grup gran 3 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 221 ) - Grup gran 4 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 222 ) - Grup gran 5 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 223 ) - Grup gran 15 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 224 ) - Grup gran 16 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 225 ) - Grup gran 17 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 226 ) - Grup gran 18 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 227 ) - Grup gran 20 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 265 ) - Grup gran 26 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 266 ) - Grup gran 27 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 267 ) - Grup gran 28 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 268 ) - Grup gran 29 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 269 ) - Grup gran 30 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 270 ) - Grup gran 32 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 271 ) - Grup gran 33 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8689 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8690 ) - Grup gran 6 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8691 ) - Grup gran 7 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8692 ) - Grup gran 8 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8693 ) - Grup gran 9 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8694 ) - Grup gran 10 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8695 ) - Grup gran 11 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8696 ) - Grup gran 12 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8697 ) - Grup gran 13 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8698 ) - Grup gran 14 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8699 ) - Grup gran 19 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8700 ) - Grup gran 25 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8701 ) - Grup gran 31 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8702 ) - Grup gran 34 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8703 ) - Grup gran 35 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8704 ) - Grup gran 36 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8705 ) - Grup gran 37 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 8706 ) - Grup gran 38 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 11255 ) - Grup gran 21 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 11257 ) - Grup gran 22 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 11258 ) - Grup gran 23 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 11259 ) - Grup gran 24 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI
( 24019 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia (pla 2009)