21310. Estadística Aplicada a la Psicologia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 14926 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14933 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14934 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14935 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14936 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14937 ) - Grup mitjà X 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14938 ) - Grup mitjà X 203 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 14939 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia (pla 2009)