21305. Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
  • GPSI
( 2 ) - Grup 2 Mallorca
Català Castellano English
  • GPSI
( 101 ) - Grup 101 Mallorca
Català Castellano English
  • GPSI
( 102 ) - Grup 102 Mallorca
Català Castellano English
  • GPSI
( 201 ) - Grup 201 Mallorca
Català Castellano English
  • GPSI
( 202 ) - Grup 202 Mallorca
Català Castellano English
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia