21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 23758 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23759 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23760 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23761 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23762 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23763 ) - Grup mitjà X 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23764 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 23766 ) - Grup mitjà X 203 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia (pla 2009)