21300. Psicologia General. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 16311 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 16312 ) - Grup mitjà M 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 16313 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 16314 ) - Grup mitjà M 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI
( 16315 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia (pla 2009)