21104. Geografia Humana General. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 3577 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GGE2
  • GHIS
( 5231 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GGE2
  • GHIS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GGE2 Grau de Geografia
GHIS Grau d'Història