20654. Economia Europea. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 11431 ) - Grup gran 35 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GETU
( 11432 ) - Grup mitjà M 351 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GETU
( 24531 ) - Grup gran 34 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GATU
( 24532 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GATU
( 24533 ) - Grup gran 42 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GTUR
( 24535 ) - Grup mitjà M 421 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GTUR
( 24537 ) - Grup gran 92 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 24538 ) - Grup mitjà M 921 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GECO Grau d'Economia
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)
GTUR Grau de Turisme