20629. Treball de Fi de Grau d'Economia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 2 ) - Grup 2 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 3 ) - Grup 3 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 4 ) - Grup 4 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 5 ) - Grup 5 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 6 ) - Grup 6 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 7 ) - Grup 7 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 8 ) - Grup 8 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 9 ) - Grup 9 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 10 ) - Grup 10 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 11 ) - Grup 11 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 12 ) - Grup 12 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 13 ) - Grup 13 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 14 ) - Grup 14 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 15 ) - Grup 15 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 16 ) - Grup 16 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 17 ) - Grup 17 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 18 ) - Grup 18 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 19 ) - Grup 19 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 20 ) - Grup 20 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 21 ) - Grup 21 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 22 ) - Grup 22 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 23 ) - Grup 23 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 24 ) - Grup 24 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 25 ) - Grup 25 Mallorca
Català Castellano English
 • GECO
( 39 ) - Grup 39 Mallorca
Català Castellano English
 • GET2
( 40 ) - Grup 40 Mallorca
Català Castellano English
 • GET2
( 41 ) - Grup 41 Mallorca
Català Castellano English
 • GET2
( 42 ) - Grup 42 Mallorca
Català Castellano English
 • GET2
( 43 ) - Grup 43 Mallorca
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme