20618. Macroeconomia II. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 339 ) - Grup gran 35 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GETU
( 340 ) - Grup mitjà M 351 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GETU
( 347 ) - Grup gran 37 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 1233 ) - Grup mitjà M 371 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 3015 ) - Grup gran 30 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 3016 ) - Grup mitjà M 301 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 24432 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 24435 ) - Grup mitjà M 321 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 24439 ) - Grup mitjà M 322 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 25112 ) - Grup gran 31 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 25114 ) - Grup mitjà M 312 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 25116 ) - Grup mitjà M 311 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 27804 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 27805 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)