20611. Estructura i Conjuntura Econòmica. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 8755 ) - Grup gran 35 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GETU
( 8756 ) - Grup mitjà M 351 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GETU
( 16042 ) - Grup gran 39 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 16043 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 23698 ) - Grup gran 30 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 23699 ) - Grup mitjà M 311 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 23700 ) - Grup gran 32 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 23966 ) - Grup mitjà M 312 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 24304 ) - Grup mitjà M 301 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 24306 ) - Grup gran 31 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 24307 ) - Grup mitjà M 321 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)