20607. Introducció a l'Empresa. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 10 ) - Grup 10 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 11 ) - Grup 11 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 12 ) - Grup 12 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 13 ) - Grup 13 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 16 ) - Grup 16 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 20 ) - Grup 20 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GECO
( 21 ) - Grup 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 22 ) - Grup 22 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 34 ) - Grup 34 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GATU
( 39 ) - Grup 39 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 44 ) - Grup 44 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GRL2
( 50 ) - Grup 50 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GADE
( 51 ) - Grup 51 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 52 ) - Grup 52 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 53 ) - Grup 53 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 57 ) - Grup 57 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 58 ) - Grup 58 Menorca
Català Castellano English
 • GADE
( 59 ) - Grup 59 Eivissa
Català Castellano English
 • GADE
( 60 ) - Grup 60 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GRLA
( 101 ) - Grup 101 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 111 ) - Grup 111 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 121 ) - Grup 121 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 131 ) - Grup 131 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GTUR
( 161 ) - Grup 161 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 201 ) - Grup 201 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GECO
( 211 ) - Grup 211 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 212 ) - Grup 212 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 221 ) - Grup 221 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 341 ) - Grup 341 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GATU
( 391 ) - Grup 391 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 441 ) - Grup 441 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GRL2
( 501 ) - Grup 501 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GADE
( 511 ) - Grup 511 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 512 ) - Grup 512 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 521 ) - Grup 521 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 522 ) - Grup 522 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 531 ) - Grup 531 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 571 ) - Grup 571 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 572 ) - Grup 572 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 581 ) - Grup 581 Menorca
Català Castellano English
 • GADE
( 591 ) - Grup 591 Eivissa
Català Castellano English
 • GADE
( 601 ) - Grup 601 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GRLA

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GRL2 Grau de Relacions Laborals
GRLA Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
GTUR Grau de Turisme