20605. Microeconomia. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20 ) - Grup 20 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GECO
( 21 ) - Grup 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 22 ) - Grup 22 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 33 ) - Grup 33 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAID
( 37 ) - Grup 37 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 39 ) - Grup 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 43 ) - Grup 43 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GAD2
( 50 ) - Grup 50 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GADE
( 51 ) - Grup 51 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 52 ) - Grup 52 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 53 ) - Grup 53 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 54 ) - Grup 54 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 57 ) - Grup 57 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 58 ) - Grup 58 Menorca
Català Castellano English
 • GADE
( 59 ) - Grup 59 Eivissa
Català Castellano English
 • GADE
( 201 ) - Grup 201 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GECO
( 211 ) - Grup 211 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 212 ) - Grup 212 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 221 ) - Grup 221 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 222 ) - Grup 222 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 371 ) - Grup 371 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 391 ) - Grup 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 431 ) - Grup 431 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GAD2
( 501 ) - Grup 501 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GADE
( 511 ) - Grup 511 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 512 ) - Grup 512 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 521 ) - Grup 521 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 522 ) - Grup 522 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 531 ) - Grup 531 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 541 ) - Grup 541 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 571 ) - Grup 571 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 572 ) - Grup 572 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 581 ) - Grup 581 Menorca
Català Castellano English
 • GADE
( 591 ) - Grup 591 Eivissa
Català Castellano English
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme