20600. Entorn Econòmic. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
 • GGE2
( 2 ) - Grup 2 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 3 ) - Grup 3 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 4 ) - Grup 4 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 10 ) - Grup 10 Menorca
Català Castellano English
 • GDRE
( 11 ) - Grup 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
 • GDRE
( 12 ) - Grup 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 13 ) - Grup 13 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 14 ) - Grup 14 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 15 ) - Grup 15 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 16 ) - Grup 16 Menorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 20 ) - Grup 20 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GECO
( 21 ) - Grup 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
 • GECO
( 22 ) - Grup 22 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
 • GECO
( 31 ) - Grup 31 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 33 ) - Grup 33 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAID
( 34 ) - Grup 34 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GATU
( 39 ) - Grup 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 41 ) - Grup 41 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 43 ) - Grup 43 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GAD2
( 50 ) - Grup 50 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GADE
( 51 ) - Grup 51 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 52 ) - Grup 52 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 53 ) - Grup 53 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 57 ) - Grup 57 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 58 ) - Grup 58 Menorca
Català Castellano English
 • GADE
( 59 ) - Grup 59 Eivissa
Català Castellano English
 • GADE
( 101 ) - Grup 101 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
 • GGE2
( 111 ) - Grup 111 Eivissa
Català Castellano English
 • GDRE
( 131 ) - Grup 131 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 141 ) - Grup 141 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 151 ) - Grup 151 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 152 ) - Grup 152 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 161 ) - Grup 161 Menorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 201 ) - Grup 201 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GECO
( 211 ) - Grup 211 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 212 ) - Grup 212 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 221 ) - Grup 221 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 341 ) - Grup 341 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GATU
( 391 ) - Grup 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 431 ) - Grup 431 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GAD2
( 501 ) - Grup 501 Mallorca Anglés
Català Castellano English
 • GADE
( 511 ) - Grup 511 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 512 ) - Grup 512 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 521 ) - Grup 521 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 522 ) - Grup 522 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 531 ) - Grup 531 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 571 ) - Grup 571 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 572 ) - Grup 572 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 581 ) - Grup 581 Menorca
Català Castellano English
 • GADE
( 591 ) - Grup 591 Eivissa
Català Castellano English
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GDRE Grau de Dret
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GGE2 Grau de Geografia
GTUR Grau de Turisme