20572. Fonaments de Matemàtiques. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 23672 ) - Grup gran 9 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMA2
  • GMT2
  • GMT3
( 23673 ) - Grup mitjà M 91 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMA2
  • GMT2
  • GMT3
( 24604 ) - Grup mitjà M 92 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMA2
  • GMT2
  • GMT3

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMA2 Grau de Matemàtiques
GMT2 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2018)
GMT3 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica