20366. Estructures II. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 5399 ) - Grup gran 6 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 5400 ) - Grup mitjà M 62 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6154 ) - Grup mitjà M 61 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6156 ) - Grup mitjà X 622 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6157 ) - Grup mitjà X 623 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6206 ) - Grup mitjà X 611 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6211 ) - Grup mitjà X 612 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6213 ) - Grup mitjà X 613 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED
( 6216 ) - Grup mitjà X 621 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEAM
 • GEED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAM Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
GEED Grau d'Edificació