22232. Treball de Fi de Grau de Pedagogia. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 40 ) - GRUP 40, 2S, GPD2, GPED Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
 • GPD2
 • GPED
( 42 ) - GRUP 42, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 43 ) - GRUP 43, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 44 ) - GRUP 44, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 45 ) - GRUP 45, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 46 ) - GRUP 46, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 47 ) - GRUP 47, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 48 ) - GRUP 48, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 49 ) - GRUP 49, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 50 ) - GRUP 50, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 51 ) - GRUP 51, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 52 ) - GRUP 52, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 53 ) - GRUP 53, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 54 ) - GRUP 54, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 55 ) - GRUP 55, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 56 ) - GRUP 56, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 57 ) - GRUP 57, 2S Mallorca Pendent
 • GPD2
 • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)