22223. Pràctiques de Pedagogia. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GPD2
 • GPED
( 41 ) - GRUP 41, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 42 ) - GRUP 42, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 43 ) - GRUP 43, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 44 ) - GRUP 44, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 45 ) - GRUP 45, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 46 ) - GRUP 46, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 47 ) - GRUP 47, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 48 ) - GRUP 48, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 49 ) - GRUP 49, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED
( 50 ) - GRUP 50, 1S Mallorca Català Pendent
 • GPD2
 • GPED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)