22220. Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GPED
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GPD2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia (Pla 2016)
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)