22168. Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès). Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 3 ) - GRUP 3, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 4 ) - GRUP 4, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 5 ) - GRUP 5, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 6 ) - GRUP 6, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 7 ) - GRUP 7, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 8 ) - GRUP 8, 2S Mallorca Català Pendent
  • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2 Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària