22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 3 ) - GRUP 3, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 4 ) - GRUP 4, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 5 ) - GRUP 5, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 6 ) - GRUP 6, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 7 ) - GRUP 7, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 8 ) - GRUP 8, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 9 ) - GRUP 9, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca Pendent
 • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA Eivissa
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 12 ) - GRUP 12, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 13 ) - GRUP 13, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 14 ) - GRUP 14, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 15 ) - GRUP 15, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 16 ) - GRUP 16, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 17 ) - GRUP 17, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 18 ) - GRUP 18, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 19 ) - GRUP 19, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 20 ) - GRUP 20, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 21 ) - GRUP 21, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 22 ) - GRUP 22, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 23 ) - GRUP 23, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 24 ) - GRUP 24, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 25 ) - GRUP 25, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 26 ) - GRUP 26, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 27 ) - GRUP 27, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 28 ) - GRUP 28, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 29 ) - GRUP 29, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 30 ) - GRUP 30, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 31 ) - GRUP 31, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 32 ) - GRUP 32, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 33 ) - GRUP 33, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 34 ) - GRUP 34, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 35 ) - GRUP 35, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 36 ) - GRUP 36, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 37 ) - GRUP 37, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 38 ) - GRUP 38, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 39 ) - GRUP 39, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 40 ) - GRUP 40, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 41 ) - GRUP 41, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 42 ) - GRUP 42, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 43 ) - GRUP 43, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 44 ) - GRUP 44, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 45 ) - GRUP 45, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 46 ) - GRUP 46, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 47 ) - GRUP 47, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 48 ) - GRUP 48, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 49 ) - GRUP 49, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 50 ) - GRUP 50, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 51 ) - GRUP 51, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 52 ) - GRUP 52, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 53 ) - GRUP 53, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 54 ) - GRUP 54, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 55 ) - GRUP 55, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 56 ) - GRUP 56, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 57 ) - GRUP 57, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 58 ) - GRUP 58, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 59 ) - GRUP 59, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 60 ) - GRUP 60, 2S, MENORCA Menorca Pendent
 • GEP2
( 61 ) - GRUP 61, 2S, MENORCA Menorca Pendent
 • GEP2
( 62 ) - GRUP 62, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 63 ) - GRUP 63, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 64 ) - GRUP 64, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 65 ) - GRUP 65, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 66 ) - GRUP 66, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 67 ) - GRUP 67, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 68 ) - GRUP 68, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 69 ) - GRUP 69, 2S, EIVISSA Eivissa Pendent
 • GEP2
( 70 ) - GRUP 70, 2S, EIVISSA Eivissa Pendent
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària