22120. Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca Pendent
  • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària