22119. Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
 • GEP2
 • GPD2
 • GPED
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2, GPD2, GPED Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
 • GEP2
 • GPD2
 • GPED
( 3 ) - GRUP 3, 2S, GEDP, GEP2, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
 • GEP2
 • GPD2
 • GPED
( 4 ) - GRUP 4, 2S, GEDP, GEP2, GPD2, GPED Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
 • GEP2
 • GPD2
 • GPED
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
 • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)