21428. Laboratori de Química Avançada. Any acadèmic 2019-20