21332. Treball de Fi de Grau de Psicologia. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GPSI Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
  • GPSI
( 26 ) - GRUP 26, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 27 ) - GRUP 27, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 28 ) - GRUP 28, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 29 ) - GRUP 29, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 30 ) - GRUP 30, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 31 ) - GRUP 31, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 32 ) - GRUP 32, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI
( 33 ) - GRUP 33, 2S Mallorca Pendent
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia