21103. Geografia Física General. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GGE2
  • GHIS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GGE2 Grau de Geografia
GHIS Grau d'Història