21101. Territori i Societat. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GDRE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GDRE
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GDRE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GGE2, GHA2, GHDA Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GGE2
  • GHA2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GDRE Grau de Dret
GGE2 Grau de Geografia
GHA2 Grau d'Història de l'Art