20654. Economia Europea. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 34 ) - GRUP 34, 1S, GATU Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GATU
( 42 ) - GRUP 42, 1S, GTUR Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GTUR
( 92 ) - GRUP 92, 1S, GECO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GECO Grau d'Economia
GTUR Grau de Turisme