20618. Macroeconomia II. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 30 ) - GRUP 30, 2S, GECO Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GECO
( 31 ) - GRUP 31, 2S, GECO Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GECO
( 32 ) - GRUP 32, 2S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GECO
( 35 ) - GRUP 35, 2S, GETU Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GETU
( 39 ) - GRUP 39, 2S, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)