20607. Introducció a l'Empresa. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 10 ) - GRUP 10, 2S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 11 ) - GRUP 11, 2S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 12 ) - GRUP 12, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 13 ) - GRUP 13, 2S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 16 ) - GRUP 16, 2S, MENORCA, GTUR Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GECO
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GMA2
( 21 ) - GRUP 21, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GMA2
( 21 ) - GRUP 21, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 22 ) - GRUP 22, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 22 ) - GRUP 22, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GMA2
( 34 ) - GRUP 34, 2S, GATU Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GATU
( 35 ) - GRUP 35, 2S, GETU Mallorca
  CA ES EN
  teaching guide, english version
  • GETU
  ( 39 ) - GRUP 39, 2S, GET2 Mallorca Català
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GET2
  ( 44 ) - GRUP 44, 1S, GRL2 Mallorca
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GRL2
  ( 50 ) - GRUP 50, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Anglès
  CA ES EN
  teaching guide, english version
  • GMA2
  ( 50 ) - GRUP 50, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Anglès
  CA ES EN
  teaching guide, english version
  • GADE
  ( 51 ) - GRUP 51, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GMA2
  ( 51 ) - GRUP 51, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 52 ) - GRUP 52, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 52 ) - GRUP 52, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GMA2
  ( 53 ) - GRUP 53, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GMA2
  ( 53 ) - GRUP 53, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 57 ) - GRUP 57, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GMA2
  ( 57 ) - GRUP 57, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 58 ) - GRUP 58, 2S, MENORCA, GADE Menorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 59 ) - GRUP 59, 2S, EIVISSA, GADE Eivissa Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 60 ) - GRUP 60, 1S, GRLA Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GRLA

  Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

  Codi Pla d'estudis
  GADE Grau d'Administració d'Empreses
  GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
  GECO Grau d'Economia
  GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
  GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)
  GMA2 Grau de Matemàtiques
  GRL2 Grau de Relacions Laborals
  GRLA Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
  GTUR Grau de Turisme