20605. Microeconomia. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GECO Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GECO
( 21 ) - GRUP 21, 2S, GECO, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
 • GET2
( 22 ) - GRUP 22, 2S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 33 ) - GRUP 33, 2S, GAID Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GAID
( 35 ) - GRUP 35, 2S, GETU Mallorca
  Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GETU
  ( 39 ) - GRUP 39, 2S, GET2 Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GET2
  ( 43 ) - GRUP 43, 2S, GAD2 Mallorca Català
  CA ES EN
  guia docent en català
  • GAD2
  ( 50 ) - GRUP 50, 2S, GADE Mallorca Anglès
  CA ES EN
  teaching guide, english version
  • GADE
  ( 51 ) - GRUP 51, 2S, GADE Mallorca Català
  CA ES EN
  guia docent en català
  • GADE
  ( 52 ) - GRUP 52, 2S, GADE Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 53 ) - GRUP 53, 2S, GADE Mallorca Castellà
  CA ES EN
  guia docente en castellano
  • GADE
  ( 57 ) - GRUP 57, 2S, GADE Mallorca Català
  CA ES EN
  guia docent en català
  • GADE
  ( 58 ) - GRUP 58, 2S, MENORCA, GADE Menorca Català
  CA ES EN
  guia docent en català
  • GADE
  ( 59 ) - GRUP 59, 2S, EIVISSA, GADE Eivissa Català
  CA ES EN
  guia docent en català
  • GADE

  Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

  Codi Pla d'estudis
  GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
  GADE Grau d'Administració d'Empreses
  GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
  GECO Grau d'Economia
  GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
  GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)