20490. Treball de Fi de Grau. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 33 ) - GRUP 33, AN, GAID Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
 • GAID
( 34 ) - GRUP 34, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 35 ) - GRUP 35, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 36 ) - GRUP 36, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 37 ) - GRUP 37, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 38 ) - GRUP 38, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 39 ) - GRUP 39, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 40 ) - GRUP 40, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 41 ) - GRUP 41, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 42 ) - GRUP 42, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 43 ) - GRUP 43, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 44 ) - GRUP 44, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 45 ) - GRUP 45, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 46 ) - GRUP 46, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 47 ) - GRUP 47, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 48 ) - GRUP 48, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 49 ) - GRUP 49, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 50 ) - GRUP 50, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID
( 51 ) - GRUP 51, AN, GAID Mallorca Pendent
 • GAID

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)