20334. Treball de Fi de Grau de Matemàtiques. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 9 ) - GRUP 9, AN, GMA2, GMT2 Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
  • GMT2
( 9 ) - GRUP 9, AN, GMA2, GMT2 Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
  • GMA2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMA2 Grau de Matemàtiques
GMT2 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (2018)