20324. Àlgebra Abstracta II. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 9 ) - GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMA2
  • GMT2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMA2 Grau de Matemàtiques
GMT2 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (2018)