20243. Història de la Cultura de l'Europa Medieval. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GHIS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GHIS Grau d'Història