20101. Física. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GBIO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIO
( 2 ) - GRUP 2, 2S, GBIO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GBIO
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GBIQ Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GBIQ

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GBIO Grau de Biologia
GBIQ Grau de Bioquímica