22700. Anatomia. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 2 ) - GRUP 2, 1S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GIF2
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GIF2
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GIF2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GIF2 Grau d'Infermeria